Dla zapewnienia skuteczności i wysokiego poziomu działania naszej firmy konieczny jest odpowiedni dobór i promocja kadr. Jest to możliwe w sytuacji gdy poszczególne zadania i prace wykonują ludzie optymalnie przygotowani do swoich zawodowych obowiązków.

Aktualne oferty pracy:
Operator pieców do obróbki cieplnej
Wymagania:
wykształcenie zawodowe, znajomość rysunku technicznego, umiejętność posługiwania się przyrządami kontrolnymi i pomiarowymi
Uprawnienia na kierowcę wózka oraz obsługę suwnic z poziomu roboczego będą dodatkowym atutem

Aplikacje zawierające CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych prosimy przesyłać na adres e-mail: m_cwiekala@srubena.pl

 

Proces selekcji kandydatów składa się z trzech etapów:

Etap 1.

Analizujemy wypełnione aplikacje. Szczególną uwagę zwracamy na zgodność kwalifikacji kandydata z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy. Jeżeli Twoja aplikacja będzie zgodna z naszymi wymaganiami to....

Etap 2.

zostaniesz zaproszony do naszego biura na spotkanie z pracownikiem działu Pracowniczego oraz z przyszłym przełożonym. W zależności od stanowiska w proces selekcyjny może być również zaangażowany Dyrektor Pionu, w którym chcesz pracować. Podczas tych spotkań, z jednej strony Ty będziesz miał możliwość uzyskania informacji o firmie, kulturze naszej organizacji oraz stanowisku, na które aplikujesz; z drugiej strony my uzyskamy więcej informacji dotyczących Ciebie, Twojego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, osiągnięć, predyspozycji, motywacji i oczekiwań.

Podstawowym narzędziem selekcyjnym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Etap 3.

W ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu selekcji zostaniesz powiadomiony o podjętej przez nas decyzji. Jeżeli będzie ona pozytywna, wówczas spotkamy się z Tobą, by przedyskutować warunki zatrudnienia i zaproponować Ci podpisanie umowy o pracę.

Gdybyśmy jednak w tej chwili nie mogli zaoferować Ci pracy, Twoja aplikacja po uzyskaniu Twojej zgody zostanie umieszczona w naszej bazie.

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZĄ FIRMĄ, ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW!
Dział Pracowniczy

Dział Pracowniczy odpowiedzialny za zarządzanie procesem rozwoju pracowników wspiera realizację strategii biznesowej firmy poprzez:

- zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach, kreatywnych, otwartych na zmiany, zarówno z doświadczeniem zawodowym jak i absolwentów
- rozwój pracowników. Aby móc sprostać nowym wyzwaniom, pracownicy wspierani są przez szeroką ofertę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz różne formy dokształcania
- motywacyjny system wynagradzania który pozwala doceniać zaangażowanie poszczególnych pracowników
- dobre warunki bytowe – fundusz socjalny, stołówka pracownicza, salki śniadaniowe, oazy ciszy.
W sprawie spotkania prosimy maile kierować na adres: srubena@srubena.pl, badź wypełniając formularz kontaktowy dostępny przy przeglądaniu witryny na tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym.